CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH TOÁN ONLINE

Tạo điều kiện cho học sinh tiểu học hấp thụ tiếng Anh chủ động, phát triển năng lực tư duy ngôn ngữ và Toán học mạch lạc để có thể hội nhập quốc tế.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH TRÊN NỀN KIẾN THỨC TOÁN

Giúp HS mọi miền đều có thể tiếp cận tiếng Anh “bình đẳng”, biết sử dụng tiếng Anh và Toán học bằng tiếng Anh (tính toán) đề sinh sống và học tập.

Tin tức nổi bật

Xem thêm

Đội ngũ giáo viên